(Her)inwijding Kapel Van Der Linden

Het F.B.B.C.E. (Fonds voor de bescherming van het Brakels Cultureel Erfgoed) heeft de kapel Van Der Linden op de hoek van Terwalle en de Smisstraat te Elst volledig gerestaureerd.

 

 

Een kruis dat zich voorheen langs de Smisstraat bevond en werd herplaatst langs het Beukenpad werd tevens gerestaureerd en werd samen metde kapel (her)ingewijd door onze vroegere dorpspastoor E.H. Georges Herregods.

 

 

 

 

Deze plechtigheid ging door op zondag 18 september omstreeks 11 uur in de voormiddag en werd gevolgd door een receptie aangeboden door de VZW Parochiale werken van Elst en het Dorpsforum-ELST.

 

Artikel uit het Nieuwsblad-online (copyright Hugo Conderaerts)

Overal vind je ze, doorheen onze gemeente, de kapelletjes. Ze zijn een mooie getuige van het leven van onze voorouders. Zo ook de kapel van Van Der Linden, op de hoek van de Smisstraat en Terwalle. De voorbije jaren werd dit mooie monument helemaal opgeknapt, “zelfs mooier dan ze ooit geweest is”, wist Ludwig De Temmerman, voorzitter van Triverius en bezieler van de opknap te vertellen.

Ludwig De Temmerman

Ludwig, de voorzitter van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, wilde de restauratie van de kapel niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Daar waar de restauratie gefinancierd werd met gemeenschapsgeld, was het aan het lokale Elst Leeft, om een receptie te organiseren rond de inwijding er van. Freddy Blondelle en Geert Van Den Driessche, die een mooi kruis restaureerde en naast zijn huis installeerde, sloegen de handen in elkaar, om er een onvergetelijke gebeurtenis van te maken.

De overburen van de kapel, Nicky en Jos, werden bereid gevonden, hun prachtig gerestaureerde schuur ter beschikking te stellen van de receptie. Eventueel regenweer zou, onder het mooie dak, de pret niet kunnen bederven hebben.

De familie Van Der Linden

“Drie kleinzonen van de bouwer van de kapel, Joseph Van Der Linden, Victor, Oscar en Amedé zijn in 1924 uitgeweken naar Frankrijk en vestigden zich in de omgeving van het Franse stadje Provins. Zijzelf en hun kinderen hadden nog geregeld contact met de familie in Elst en Michelbeke maar de laatste jaren gingen die contacten verloren. Met de genealogische opzoekingen in verband met de kapel kwam ik hun kleinkinderen op het spoor en in een paar weken tijd werden de banden met de familie Van Den Driessche in Elst en Van Lierde in Michelbeke (Poorterij) aangehaald.

Twee kleinzoons van Victor, Jean-Michel en Francis Van Der linden en hun zuster Chantal kwamen met hun respectievelijke partners de kapel, gebouwd door hun verre voorvader (5de generatie), bezoeken. Op de foto staat ook de dochter van Francis, Anna Van Der Linden. Ze is de jongste telg van de Franse tak van de familie.” vertelt Ludwig De Temmerman. 

Met een erg aangename receptie werd het stemmige gebeuren gepast afgesloten. Elst is twee mooie monumenten rijker !

 

Reacties gesloten.