Dorpsforum Elst werkt mee aan Alnetum 2017

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !

Priester-kunstenaar Georges Herregods begon in 1992 kunstenaars uit te nodigen omheen werk tentoon te stellen ter gelegenheid van het feest van Sint-Apollonia en de Geutelingenfeesten in Elst.  Intussen is de Sint-Apolloniakerk uitgegroeid tot een gebedsruimte met heel veel hedendaagse religieuze kunstwerken, een ware ‘kunstkerk’.  De focus van Alentum 2017 ligt bij het Oude Testament.  In de boeken van dit Eerste Testament, zoals het soms wordt genoemd, komt de verbondsthematiek tussen mensen en God duidelijk tot uiting.  De oude geschriften blijven actueel.  Maar waarom ?  zo is de zoekende Mozes nog steeds een sterke figuur  voor drie wereldgodsdiensten vandaag.  Hij vraagt zich af waarom de braamstruik blijft branden ?  Anno 2017 verwonderen zoekende mensen zich nog steeds over het ‘waarom’.  Waarom is er geloof ?  Waarom is er inzet ?  Waarom is er vurigheid en passie ?  In het Nieuwe Testament vragen twee leerlingen van Jezus in Emmaüs zich trouwens af waarom hun hart niet brandde …

Van de hand van Georges Herregods zijn er verschillende werken met Oud Testamentische-thematieken.  Koen Penninck schilderde voor Alnetum 2017 nieuwe werken met een branden hart in het Oude Testament.  Meerdere joodse objecten worden getoond en ook het aperitiefconcert van zondag 5 februari om 11.15 uur staat in het teken van de joodse cultuur.  Het Oude Testament en het Jodendom zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Na dit aperitiefconcert bent u welkom in de dorpszaal voor een drankje.

Men kan er niet onderuit, ook in 2017 zal Alnetum aansteken !  Maar waarom brandt dit religieus ‘kunstvuur’ eigenlijk ?  Hartelijk welkom om dit te ontdekken !

Reacties gesloten.