De Noordhoekmolen

elst_noordhoek_om2

In het cartularium van de abdij van Ename uit 1267 komt de volgende tekst voor : “in parochia de Elsut, partim iuxta molendium ad ventum quod fuit domini Ghiselini, militis, partim subtus eclesiam“(1).   Dit geeft aan dat dit wellicht de oudste dergelijke site was in Brakel.

In de penningkohieren van 1577 is er te Elst slechts één windmolen, die eigendom is van de Graaf de Lalaing.  Vermoedelijk geldt het hier de latere Noordhoek(wind)molen, tussen de steenweg naar Hundelgem en de dorpsplaats, waar later een mechanische maalderij werd opgericht.

elst_noordhoek_om3

Het betrof een ca. 1928 afgebroken houten korenwindmolen aan de zuid-straatzijde, op de Ferrariskaart (1771-1778) aangeduid als Moulin d’Elst (2).

 De Ferrariskaart kan geraadpleegd worden op het internet : link

In 1900 was er een dodelijk ongeval in de molen.  Ter nagedachtenis van het slachtoffer – René Van Oortegem – werd een kapelletje opgericht dat echter rond 1980 verdween.

Bronnen:
(1) Piot Charles : cartulaire de l’Abbaye d’Ename, 1881, p. 79. mei 1267
(2) Vandeputte Julien: De Molens van het arrondissement Oudenaarde. 1974, p. 76
+ Molenecho, nr. 11, 1983, p. 69, Dr. Luc Goeminne

Reacties gesloten.